itaexpress / Tin ITA / Công nghệ Kỹ thuật Số / Di động / HT Mobile chuyển đổi mạng CDMA

HT Mobile chuyển đổi mạng CDMA

Kể từ ngày 22-4, HT Mobile (092) bắt đầu chương trình chuyển đổi từ mạng CDMA sang mạng GSM. Chương trình chuyển đổi sẽ kéo dài trong hai tháng, và kết thúc vào ngày 21-6-2008. Từ sau ngày 21-6, HT Mobile sẽ ngừng cung cấp dịch vụ CDMA để chuyển sang mạng GSM.

Để công tác phục vụ khách hàng được nhanh gọn, chu đáo, HT Mobile sẽ tổ chức hơn 100 điểm chuyển đổi trên toàn quốc. Nếu khách hàng đến đăng ký chuyển đổi trước ngày 21/5/2008 qua đường dây nóng 123, hoặc gửi tin nhắn tới 121 và hoàn tất chuyển đổi theo lịch đã hẹn, sẽ được tặng thêm 50.000 đồng. Chính sách hỗ trợ này không dành cho các khách hàng chưa đặt cuộc hẹn trước (kể cả trường hợp khách hàng đến đăng ký trong 30 ngày đầu) và cũng không áp dụng cho các khách hàng chấm dứt sử dụng dịch vụ của HT Mobile.

Các khách hàng của HT Mobile có thể tham khảo chi tiết của việc chuyển đổi tại địa chỉ: http://www.htmobile.com.vn

Hải Ninh