itaexpress / Tin ITA / Công nghệ Kỹ thuật Số / Di động / VNPT tăng cường bảo vệ cáp quang biển

VNPT tăng cường bảo vệ cáp quang biển

Ảnh: vtc.vn

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa ban hành Chỉ thị số 07 nhằm tăng cường bảo vệ các tuyến cáp quang biển sau khi tuyến TVH được nối lại.

Chỉ thị yêu cầu các Bưu điện tỉnh, thành ven biển và các đơn vị, các Ban chức năng có liên quan gấp rút xây dựng, triển khai các phương án bảo vệ tuyến cáp quang biển.

Theo đó, Bưu điện các tỉnh, thành phố ven biển đảm nhiệm vai trò đầu mối của VNPT tại địa phương trong việc phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạn các tuyến cáp quang biển.

Tương tự, Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI) được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp với chính quyền và công an địa phương để tăng cường công tác bảo vệ trạm cập bờ của tuyến cáp quang biển TVH và SMW-3.

Riêng các Trung tâm Viễn thông Quốc tế KV II, III thuộc Công ty VTI có trách nhiệm cung cấp bổ sung đầy đủ bản đồ, toạ độ tuyến cáp quang biển hiện có và phát triển mới cho lực lượng quốc phòng, an ninh tại địa phương để tổ chức công tác tuần tra, bảo vệ. Phối hợp với lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển khu vực xây dựng và triển khai phương án bảo vệ các tuyến cáp quang biển.

Đồng thời, các Trung tâm này phải cung cấp thông tin về sự cố tuyến cáp kịp thời cho lực lượng tuần tra, bảo vệ để triển khai công tác xử lý, ngăn chặn. Chủ động phối hợp và cung cấp thông tin cần thiết về các tuyến cáp quang biển bị xâm hại cho các cơ quan bảo vệ pháp luật có liên quan để phục vụ cho công tác xác minh, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Tàu Asean Restorer (của Singapore) nối những mối bị đứt của tuyến cáp quan TVH.

Trước đó, tuyến cáp quang biển quốc tế TVH do VNPT quản lý, khai thác bị xâm hại nghiêm trọng đã gây ảnh hưởng đến an ninh thông tin quốc gia, thiệt hại lớn về kinh tế và uy tín của Việt Nam đối với quốc tế.

Sau nỗ lực kịp thời của Bộ BC-VT cũng lãnh đạo các Bộ, ngành, đơn vị liên quan, tuyến cáp quang biển TVH đã được khắc phục sớm hơn dự kiến. Đến thời điểm này, thông tin liên lạc trên toàn tuyến đã được khôi phục, chuyển lại trên hệ thống TVH như trước thời gian xảy ra sự cố.