itaexpress / Tin ITA / Khoa học / Thế giới / Việt Nam công bố gần 10.000 bài báo quốc tế trong 4 năm

Việt Nam công bố gần 10.000 bài báo quốc tế trong 4 năm

Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) vừa cho biết, trong giai đoạn 2010 – 2014, số công bố khoa học KH-CN Việt Nam trong cơ sở dữ liệu Web of Science (trước đây được gọi là cơ sở dữ liệu ISI) giai đoạn 2010- 2014 là 9.976 bài báo. Các ngành có số lượng công bố quốc tế cao nhất là toán, lý, hóa (chiếm 1/3).

Theo đó, Việt Nam xếp 59 thế giới về công bố quốc tế, sau Thái Lan (xếp thứ 43), Malaysia (xếp thứ 38), nhưng cao hơn Indonesia (xếp thứ 62) và Philippines (xếp thứ 66). Tuy nhiên, Việt Nam chỉ đóng góp 0,106% số công bố quốc tế, tính trên toàn cầu (Mỹ 29%, Trung Quốc 11%, Anh 7%...).

20 tổ chức KH-CN có số lượng công bố quốc tế nhiều nhất của Việt Nam gồm Viện Hàn lâm Khoa học, 16 cơ sở giáo dục ĐH và 3 bệnh viện. ĐHQG Hà Nội đứng đầu danh sách các sơ sở giáo dục ĐH Việt Nam có nhiều công bố quốc tế.

C. Trung/ NLĐ2015