itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / “Sự yêu mến của đồng nghiệp, niềm tin của lãnh đạo”

“Sự yêu mến của đồng nghiệp, niềm tin của lãnh đạo”

Chị Lê Đình Bảo Vân.

Là một cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, với những kiến thức và kinh nghiệm được tích luỹ qua nhiều năm làm việc, năm 2006, chị Lê Đình Bảo Vân được mời đến làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo (Tập đoàn Tân Tạo).

Chị làm việc ở vị trí Chuyên viên QM (Quality Managerment) thuộc Ban Hành chính - Nhân sự của Công ty. Nhiệm vụ của chị là theo dõi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 1400:2004. Sau một thời gian làm việc, chị Vân đã nhận được sự yêu mến và giúp đỡ từ các đồng nghiệp, niềm tin tưởng của cấp lãnh đạo. Cũng từ đó chị được giao kiêm nhiệm vị trí Chuyên viên quản lý dự án - theo dõi các dự án đầu tư xây dựng của Tập đoàn.

Là một trong những gương mặt được bình bầu cá nhân xuất sắc năm 2007, chị Vân cảm thấy rất vui vì đã hoàn thành tốt các công việc, tạo được niềm tin từ các đồng nghiệp cũng như Lãnh đạo công ty.

“Những thành quả đạt được trong công tác của bản thân tôi phần lớn là nhờ vào sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp, sự hướng dẫn tận tình của lãnh đạo và ý chí chinh phục thử thách của bản thân”- chị Vân nói.

Bùi Nhung