itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / ITACO đổi tên và dấu công ty

ITACO đổi tên và dấu công ty

Nguồn: Tantaocity.com

Được sự cho phép của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, kể từ ngày 17/9/2007, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo sẽ đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư – công nghiệp Tân Tạo, tên giao dịch tiếng Anh là TAN TAO INVESTMENT INDUSTRY CORPORATION (tên viết tắt là ITACO).

Ông Thái Văn Mến giữ chức Tổng giám đốc Công ty. Con dấu mới do Công An TP.HCM cấp có dòng chữ Công ty Cổ phần đầu tư – công nghiệp Tân Tạo, số đăng ký kinh doanh và địa chỉ quận, thành phố. Công ty Cổ phần Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo xin kính báo đến Quý Sở Ban Ngành thành phố, các quận, huyện, xã, các cơ quan và doanh nghiệp liên quan được biết.