itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Chiến Thắng Bệnh Tật / Danh sách nhận trợ cấp TP.HCM

Danh sách nhận trợ cấp TP.HCM

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

DANH SÁCH NHẬN TÀI TRỢ TP.HCM

STT Họ và Tên Năm sinh Địa chỉ liên hệ, điện thoạI
01 Đỗ Mạnh Sơn 1968 76/19/35 Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
02 Huỳnh Văn Phương 1958 140/53 Phan Văn Trị, P.12, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
03 Lưu Cẩm Toàn 1953 549/60 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp.HCM
04 Ngô Thị Ấm 1934 76/19/35 Nguyên Hồng, P.11,Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
05 Nguyễn Thị Cúc 1965 49/63/35 tổ 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Tp.hCM
06 Phạm Phi Phụng 1950 51/54/5 Cao Thắng, P3, Q3, Tp.HCM

* Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

* Yêu cầu bổ sung bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp để được nhận tài trợ.

* Xem mẫu Giấy xác nhận và mẫu bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp trong cùng mục này.