itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / ITA: Công bố báo cáo tài chính Quý III 2019