itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA - CBTT công văn 134/CV-ITACO-24 ban hành ngày 26/02/2024 về việc xin tạm hoãn CBTT Báo Cáo Tài Chính và Báo Cáo Thường Niên năm 2023

Ngày 26 tháng 02 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 08/TB-ITACO 24 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin công văn số 134/CV-ITACO-24 ngày 26/02/2024 về việc xin tạm hoãn CBTT Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên năm 2023.

ITA - CBTT LỆNH CỦA TÒA ÁN PARIS (TIẾP THEO)

Ngày 16 tháng 02 năm 2024 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, Tiến sĩ Maya Dangelas (còn được biết đến với tên Đặng Thị Hoàng Yến), công bố thông tin thông báo số 07/TB-ITACO 24 gửi đến Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin (tiếp theo) vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế về việc vi phạm phá vỡ hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

ITA - CBTT HĐQT Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đại học Tân Tạo

Ngày 01 tháng 02 năm 2024, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã phát đi thông báo số 06/TB-ITACO 24 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, thông báo về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT-ITACO 24, được ban hành vào ngày 01/02/2024. Theo nghị quyết này, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo và Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức tại Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo cho Công ty Cổ phần Đầu tư – Khai thác – Sản xuất và Cung cấp Nước sạch ITA.

ITA - CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Ngày 30 tháng 01 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo đã phát hành văn bản thông báo số 05/TB-ITACO 24 để thông báo về việc công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Văn bản này đã được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

ITA - CBTT Báo cáo khắc phục Chứng khoán thuộc diện cảnh báo Quý 1/2024 và đề nghị đưa Chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo

Vào ngày 27/01/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 02/TB-ITACO 24 gửi đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin công văn số 126/CV-TCKT-ITACO 24 ngày 27/01/2024 Báo cáo tình hình chứng khoán thuộc diện cảnh báo Quý 1/2024 và đề nghị Sở GDCK TP.HCM đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo.

ITA - CBTT LỆNH CỦA TÒA ÁN PARIS

Ngày 20 tháng 12 năm 2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, Dr. Maya Dangelas có công văn thông báo số 190/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin lệnh của Tòa án Paris (tiếp theo) trong vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế về việc vi phạm phá vỡ hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

ITA - CBTT Báo cáo khắc phục chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo Quý 4/2023 và đề nghị đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo

Ngày 20 tháng 11 năm 2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có công văn thông báo số 187/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố thông tin văn bản số 487/CV-TCKT-ITACO 23 ngày 20/11/2023 về Báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo Quý 4/2023 và đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

ITA - Báo cáo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Tân Đông Phương đã mua 31.886.730 cổ phiếu ITA

Ngày 10/11/2023, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Tân Đông Phương có văn bản số 1011/TB-TĐP-23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc báo cáo kết quả giao dịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Tân Đông Phương đã mua 31.886.730 cổ phiếu ITA.

ITA - Báo cáo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Sài Gòn - Mekong đã bán 31.886.730 cổ phiếu ITA

Ngày 10/11/2023, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Sài Gòn – Mekong có văn bản số 1011/TB-SACICO-23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Sài Gòn - Mekong đã bán 31.886.730 cổ phiếu ITA.

ITA - CBTT thay đổi chức danh Phó Tổng Giám Đốc của Bà Phan Thị Hiệp

Vào ngày 30 tháng 10 năm 2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản thông báo số 181/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi chức danh Phó Tổng Giám đốc của bà Phan Thị Hiệp từ ngày 30/10/2023.

Các tin đã đưa ngày   Xem