itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA - Thông báo Công ty CP Đầu tư-Nghiên cứu và Xuất khẩu Gạo thơm ITA-RICE là tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Trọng Dũng

Ngày 12/09/2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 168/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thông báo Công ty CP Đầu tư-Nghiên cứu và Xuất khẩu Gạo thơm ITA-RICE là tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Trọng Dũng

ITA - Thông báo Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu ITA

Ngày 12/09/2023, Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo có văn bản số 1209/TB-TTUC 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc công bố thông tin Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu ITA.

ITA – CBTT về việc Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo thoái vốn tại Công ty CP Năng Lượng Tân Tạo 2

Ngày 30/08/2023, Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITACO) có văn bản số 168/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin Công ty ITACO thoái vốn tại Công ty CP Năng Lượng Tân Tạo 2.

ITA - CBTT Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét và giải trình nguyên nhân chênh lệch.

Vào ngày 29/8/2023, Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITACO) có các văn bản số 165/TB-ITACO 23, 166/TB-ITACO 23 và 167/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin liên quan đến Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét và giải trình nguyên nhân chênh lệch.

ITA-CBTT vụ kiện Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông Đức Hạnh ra Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ

Ngày 24/08/2023, Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITACO) có văn bản số 164/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin liên quan đến vụ kiện Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông Đức Hạnh ra Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ.

ITA - CBTT vụ kiện ông Dương Văn Sương

Ngày 23/08/2023, Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITACO) có văn bản số 163/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin liên quan đến vụ kiện ông Dương Văn Sương

ITA - CBTT giấy ủy quyền bà Maya Dangelas thay thế giấy ủy quyền ngày 28.06.2023

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITACO) có văn bản số 2308/GUQ-HĐQT-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin Giấy ủy quyền công bố thông tin.

CBTT Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ đã chính thức thông báo về vụ kiện Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Linh và cá nhân Ông Trần Quang Quốc và Bà Huỳnh Thị Cẩm Linh.

Ngày 23/08/2023, Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITACO) có văn bản số 162/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin liên quan đến vụ kiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh, mã số thuế 1100793428, địa chỉ: Số 115 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam ra Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ.

ITA - CBTT Bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân Cấp Cao tại TP.HCM về việc khiếu kiện quyết định hành chính về nộp tiền thuê đất,...

Vào ngày 18/08/2023 Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 161/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin Bản án số 592/2023/HC-PT ngày 26/07/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính về nộp tiền thuê đất, tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế, quyết định hành chính cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế”.

ITA - CBTT BÁO CÁO KHẮC PHỤC CHỨNG KHOÁN BỊ ĐƯA VÀO DIỆN CẢNH BÁO, KIỂM SOÁT QUÝ 3/2023 VÀ ĐỀ NGHỊ ĐƯA RA KHỎI DIỆN CẢNH BÁO

Vào ngày 7 tháng 8 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 160/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin Báo cáo khắc phục chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát quý 3/2023 và đề nghị đưa ra khỏi diện cảnh báo.

Các tin đã đưa ngày   Xem