itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA - CBTT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Ngày 28/07/2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 157/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phồ Hồ Chí Minh về việc Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

ITA - CBTT THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày 29/06/2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 148/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phồ Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin về thay đổi người được Ủy quyền công bố thông tin: miễn nhiệm bà Phan Thị Hiệp và bổ nhiệm bà Maya Dangelas (Đặng Thị Hoàng Yến) được ủy quyền công bố thông tin liên quan đến vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế về việc vi phạm phá vỡ hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

ITA - CBTT liên quan đến vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế về việc vi phạm phá vỡ hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương

Vào ngày 28 tháng 6 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 147/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế về việc vi phạm phá vỡ hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam như sau:

ITA - CBTT Ủy quyền bà Maya Dangelas công bố thông tin liên quan đến vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế về việc vi phạm phá vỡ hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương

Ngày 28/06/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 2806/GUQ-HĐQT-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc CBTT Ủy quyền bà Maya Dangelas công bố thông tin liên quan đến vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế về việc vi phạm phá vỡ hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương

ITA - Báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán thuộc diện kiểm soát và đề nghị được Hủy quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện kiểm soát kể từ ngày 22/06/2023

Ngày 28 tháng 6 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có công văn số 146/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố thông tin công văn số 315/CV-TCKT-ITACO23 ngày 28/6/2023 về Báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán thuộc diện kiểm soát và đề nghị được Hủy quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện kiểm soát kể từ ngày 22/06/2023.

ITA - CBTT bổ nhiệm Bà Bùi Thị Phương giữ chức vụ Kế Toán trưởng từ ngày 21/06/2023

Vào ngày 22 tháng 6 năm 2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản thông báo số 145/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Phương giữ chức vụ kế toán trưởng từ ngày 21/06/2023

ITA - CBTT THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LẦN 24 NGÀY 08/06/2023

Vào ngày 10 tháng 06 năm 2023, Công ty cổ phần Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 144/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc: Công ty cổ phần Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố thông tin thay đổi giấy phép kinh doanh lần 24 ngày 08/06/2023

ITA - CBTT Báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo từ ngày 06/09/2022 kỳ quý 2 năm 2023

Vào ngày 07 tháng 06 năm 2023, Công ty cổ phần Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 140/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố công văn số 292/CV-TCKT-ITACO 23 ngày 07/06/2023 về việc Báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo Quý 2/2023 và đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo.

ITA - CBTT ITACO đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2023 với AASCS

Ngày 05/05/2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 136/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc CBTT: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã ký hợp đồng kiểm toán số 113/HĐKT-TC/2023/AASCS ngày 05/05/2023 về việc soát xét BCTC và kiểm toán BCTC năm 2023 với Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS)

CBTT Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai làm Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 28/04/2023

Vào ngày 29 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 133/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin về việc bổ nhiệm bà Đinh Thị Mai làm thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 28/04/2023.

Các tin đã đưa ngày   Xem