itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT bổ nhiệm Bà Bùi Thị Phương giữ chức vụ Kế Toán trưởng từ ngày 21/06/2023

ITA - CBTT bổ nhiệm Bà Bùi Thị Phương giữ chức vụ Kế Toán trưởng từ ngày 21/06/2023

Vào ngày 22 tháng 6 năm 2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản thông báo số 145/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Phương giữ chức vụ kế toán trưởng từ ngày 21/06/2023