itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA – CBTT Thông báo Công ty Cổ phần Tân Đông Phương đăng ký mua 31.886.730 cổ phiếu ITA

ITA – CBTT Thông báo Công ty Cổ phần Tân Đông Phương đăng ký mua 31.886.730 cổ phiếu ITA

Ngày 25/10/2023, Công ty Cổ phần Tân Đông Phương có văn bản thông báo số 2510/TB-TĐP-23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc công bố thông tin 2510/TB-TĐP đăng ký mua 31.886.730 cổ phiếu ITA.