itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Gương mặt tuổi trẻ / Cô gái H’Mông, đại biểu trẻ nhất Đại hội Đảng XI

Cô gái H’Mông, đại biểu trẻ nhất Đại hội Đảng XI

Nét duyên của cô gái H’Mông

Đó là Vương Thị Mỵ, sinh năm 1982, dân tộc H’Mông, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, một trong những đại biểu trẻ nhất về tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Lần đầu tiên được về Thủ đô, lại tham dự một sự kiện trọng đại của đất nước - Đại hội Đảng lần thứ XI, Vương Thị Mỵ rất hồi hộp và tự hào khi được đại diện cho hàng chục nghìn đảng viên của tỉnh Tuyên Quang, hơn nữa lại là đại biểu trẻ nhất của Đại hội. Không giấu được niềm vui, tâm sự với báo chí Mỵ cho biết: "Được bầu là đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tôi cảm thấy thật vinh dự, tự hào và trách nhiệm cũng rất lớn".

Mỵ tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, không chỉ là niềm vinh dự của riêng cô mà là niềm vinh dự của cả bà con người H'Mông ở bản Nà Mộ, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Yêu bản làng, Mỵ lúc nào cũng mong muốn làm việc gì đó giúp ích cho bà con. Mỵ đã tham gia lớp học về khuyến nông. Khi tốt nghiệp, Mỵ đã trở về quê hương, mang kiến thức sản xuất trồng trọt, chăn nuôi phổ biến cho bà con trong bản. Với công việc đó, Mỵ đã được UBND xã khen thưởng vì có nhiều thành tích, trong việc vận động bà con định canh định cư để cuộc sống tốt hơn. Sau này, khi được tín nhiệm bầu vào HĐND xã Hùng Lợi, cô lại được cử đi học trường văn thư lưu trữ. Công việc hiện tại của Mỵ là cán bộ văn phòng, thống kê ở bộ phận tiếp dân một cửa. Năm 2007, Mỵ vinh dự được kết nạp Đảng và trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào đảng, Mỵ có một suy nghĩ rất giản dị: “Muốn có điều kiện tiếp thu những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền vận động bà con làm theo đẩy lùi cái đói, cái nghèo”. Mỵ cho biết thêm, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách, chương trình đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc miền núi, do vậy đời sống đồng bào dân tộc miền núi Tuyên Quang đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, ở một số địa phương, công tác xóa đói, giảm nghèo chưa thật sự bền vững, tỷ lệ tái nghèo vẫn còn cao. Mỵ mong muốn Đại hội Đảng XI đưa ra những quyết sách lớn có tính chiến lược để phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa tới công tác bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số. H H (ghi)/ Dân Trí