itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Cố gắng phấn đấu và học tập nhiều hơn nữa

Cố gắng phấn đấu và học tập nhiều hơn nữa

Chị Nguyễn Thị Hồng Uyên.

Ngay từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Hồng Uyên đã tìm hiểu những thông tin về Công ty Cổ phần đầu tư – công nghiệp Tân Tạo (Tập đoàn Tân Tạo).

Năm 2002, khi làm bảo vệ luận văn tốt nghiệp, chị Uyên đã chọn Khu công nghiệp Tân Tạo để thực hiện nghiên cứu đề tài của mình. “Trong thời gian tiếp xúc, thực tập và bảo vệ luận văn tốt nghiệp của mình tại Khu công nghiệp Tân Tạo, lãnh đạo cũng như các cán bộ, nhân viên trong Công ty Cổ phần đầu tư – công nghiệp Tân Tạo đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Khi tôi tốt nghiệp ra trường, tôi được Công ty xem xét, tuyển dụng vào làm. Môi trường làm việc tại Công ty đem lại cho tôi nhiều kiến thức quý báu, tạo điều kiện cho tôi vươn lên rèn luyện bản thân cũng như mang lại cho tôi niềm đam mê trong công việc” – chị Uyên nói.

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Đồng Tháp, trong một gia đình có bốn anh chị em, các anh chị em của chị Uyên đều theo học đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi trở về Đồng Tháp sinh sống và lập nghiệp. Riêng chị Uyên sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện chị Uyên là Chuyên viên Ban Kinh doanh – Tiếp thị. Đây là bộ phận đóng vai trò quan trọng trong công tác thu hút đầu tư, thường xuyên phải tiếp xúc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vì vậy, công việc đòi hỏi mỗi cá nhân phải nắm chắc, hiểu rõ các chính sách pháp luật của nhà nước để hướng dẫn và tư vấn cho các nhà đầu tư nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong kinh doanh cho Công ty và hiệu quả thu hút đầu tư cho Khu công nghiệp Tân Tạo.

“Tôi đã cố gắng phấn đấu, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Công ty giao cho. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng phấn đấu và học tập nhiều hơn nữa”. Đó là tâm sự của chị Uyên trong đợt bình bầu khen thưởng cuối năm. Chị Uyên là một trong những gương mặt được bầu là cá nhân xuất sắc năm 2007 trong Công ty.

Bùi Nhung