itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / ITA vững bước tiến lên phía trước

ĐHCĐ 2008 kết thúc tốt đẹp: ITA vững bước tiến lên phía trước

Hôm qua, ngày 2/5/2008, Tập đoàn Tân Tạo (ITA Group) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2008 tại khách sạn Sheraton, Q.1 - TP.HCM

Tham dự Đại hội có bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT, các thành viên Ban Lãnh đạo Tập đoàn, đại diện cho cổ đông chiên lược, quỹ VOF Investment Ltd ông Lean Chee Yeow (ông William Lean) cùng các cổ đông hiện hữu.

Ông Thái Văn Mến, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã báo cáo trước Đại hội và các cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2007, kế hoạch cho năm 2008. Bà Nguyễn Thị Sương - P.TGĐ Tài chính thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được Công ty A&C kiểm toán.

TGĐ Thái Văn Mến báo cáo trước Đại hội và các cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2007

Cũng thông qua Đại hội, các cổ đông đã đồng ý với tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ công ty; sửa đổi quy chế công bố thông tin; bổ sung hai thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung ba thành viên HĐQT. Trả lời chất vấn của cổ đông về việc sửa đổi điều lệ công ty, Chủ tịch HĐQT, bà Đặng Thị Hoàng Yến cho biết: vì cổ phiếu ITA chuẩn bị ra niêm yết ở thị trường tài chính quốc tế, mà cụ thể là thị trường tài chính Singapore nên điều lệ của Công ty phải điều chỉnh để vừa phù hợp với luật pháp Việt Nam và vừa phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là nước mà cổ phiếu ITA muốn niêm yết.

Chủ tọa đoàn từ trái qua phải: ông Đặng Quang Hạnh, ông Thái Văn Mến, bà Đặng Thị Hoàng Yến
ông William Lean và bà Nguyễn Thị Ngọc Châu

Đại hội cổ đông đã bầu bổ sung 3 nhân sự vào Hội đồng quản trị mới, như vậy, HĐQT Tập đoàn Tân Tạo năm 2008 sẽ gồm: Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT, đại diện phần vốn góp của Công ty Tân Đông Phương; Ông William Lean - thành viên, đại diện phần vốn góp của các quỹ VOF Investment Ltd; Ông Nguyễn Thanh Phong - thành viên, đại diện phần vốn góp của Công ty Phương Nam; Ông Đặng Thành Tâm - thành viên độc lập; Ông Nguyễn Tuấn Minh - thành viên độc lập; Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu - thành viên độc lập và ông Đặng Quang Hạnh - thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Tạo.

Cổ đông ITA trong ĐHCĐ thường niên 2008

Kết thúc năm 2007, sau khi phát hành thành công 200 tỷ nâng vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư - Công nghiệp lên 1.000 tỷ đồng, Tập đoàn Tân Tạo đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2007 với tổng doanh thu là 989 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt được 371 tỷ đồng, tăng hơn 2,5 lần so với lợi nhuận của năm 2006.

Cổ đông chất vấn
Bà Đặng Thị Hoàng Yến (phải) trả lời những câu hỏi của cổ đông. Ảnh Nguyễn Trung

Mục tiêu chiến lược của Tập đoàn Tân Tạo trong năm 2008 là sẽ tiếp tục nêu cao mục tiêu chiến lược đã thực hiện trong suốt 12 năm qua. Đó là tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu về phát triển KCN trên cả nước, đồng thời khẳng định xu hướng phát triển thành một trong những Tập đoàn hàng đầu về phát triển cơ sở hạ tầng - Phát triển công nghiệp và Tài chính của Việt Nam. Dựa trên định hướng như vậy, HĐQT đã đề ra Kế hoạch cho năm 2008 sẽ tăng vốn lên thành 2.000 tỷ đồng và phải đạt lợi nhuận sau thuế ít nhất 600 tỷ đồng, đạt mục tiêu chia cổ tức theo tỷ lệ 30% và trích 200 tỷ đồng từ giá trị thặng dư vốn để chia cho quý cổ đông trong năm.

Khui champage chúc mừng thành công Đại hội - ITA vững bước tiến lên phía trước

Một mục tiêu quan trọng hơn mà Tập đoàn Tân Tạo cũng đang phấn đấu là sẽ thực hiện thành công việc niêm yết tại thị trường nước ngoài. Sáu tháng qua, Tân Tạo đã và đang làm việc tích cực với các nhà tư vấn, các công ty kiểm toán và các tập đoàn luật lớn hàng đầu thế giới, để hoàn tất các thủ tục theo quy định khắt khe của thị trường tài chính thế giới, nhanh chóng niêm yết tại nước ngoài để từng bước chuẩn hóa các hoạt động của Tập đoàn theo chuẩn mực quốc tế.

Bài, Lại Thu Giang
Ảnh, Trịnh Vũ Thành