itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân thăm Pháp

Tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân thăm Pháp

Nguồn: TTXVN

Ngày 29/9/2007, Đại diện Tập đoàn Tân Tạo sẽ tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân thăm Pháp.

Ông Đặng Quang Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo, tên mới là Công ty Cổ phần đầu tư - công nghiệp Tân Tạo sẽ đại diện Tập đoàn Tân Tạo cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đến thăm Pháp. Chuyến thăm chính thức này kéo dài đến ngày 3/10/2007. Đón tiếp đoàn có các nhà lãnh đạo cao nhất của Pháp là: Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện.

Kim Tuyến