itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Tin từ thành viên / Dự án Khu công nghiệp giai đoạn 2: Đã bồi thường được 216 ha/271 ha

Dự án Khu công nghiệp giai đoạn 2: Đã bồi thường được 216 ha/271 ha

Tính đến ngày 15-11, Tổ công tác đền bù giải tỏa của Dự án Khu công nghiệp giai đoạn 2 tại Long An đã chi trả bồi thường cho các hộ dân được 6 đợt.

Số hộ đã nhận bồi thường là 408 hộ/477 hộ, đạt 85,5%. Tổng diện tích bồi thường đạt 216 ha/271 ha (tương đương 79,7%).

Trong tuần này, Tổ công tác bồi thường sẽ tiếp tục kiểm tra các hồ sơ đã kê biên để chi trả đợt 7.

Bùi Nhung