itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Tin từ thành viên / Dự án Khu Dân cư giai đoạn 2: Đã bồi thường được 130,2 ha

Dự án Khu Dân cư giai đoạn 2: Đã bồi thường được 130,2 ha

Dự án Khu Dân cư giai đoạn 2 - Bước 1 của Tập đoàn Tân Tạo được thực hiện tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với diện tích 152 ha.

Tính đến nay, Tổ công tác bồi thường đã bồi thường được cho 240 hộ dân, đạt 92,7 %. Tổng diện tích bồi thường là 130,2 ha (tương đương 85,7 %).

Song song với việc bồi thường cho các hộ dân đã kê biên ở Bước 1, Tổ công tác bồi thường tiếp tục triển khai kê biên cho Dự án Khu Dân cư giai đoạn 2 – Bước 2, Bước 3 và Khu cảng.

Bùi Nhung