itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Tin từ thành viên / Thơ vĩnh biệt Bác Được (Thân phụ của Chủ Tịch ITAGROUP)

THƠ VĨNH BIỆT BÁC ĐƯỢC (THÂN PHỤ CỦA CHỦ TỊCH ITAGROUP)

Nghe tin bác Được, phụ thân của Chủ tịch, ra đi. A Hữu Dũng - P. TGĐ Công ty CP Đầu tư Tân Đức - thay mặt toàn thể CBCNV, lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo làm thơ vĩnh biệt Bác:

VĨNH BIỆT BÁC ĐƯỢC

Nghe tin Bác Được đi rồi
Ông trời ổng đổ liên hồi mưa tuôn
Anh Em Tân Tạo tiếc thương
Đến bên Cháu viếng nén hương bồi hồi

Bác đi gia đình tiếc thương
Người Ông mẫu mực, Người Cha uy quyền
Chính ba năm một lời nguyền
Nuôi dạy con cháu vượt thuyền biển khơi.

Bác đi nước mắt tuôn rơi
Bác đi con cháu đang hồi vinh hoa
Đời Bác là bản tráng ca
Anh Em học tập chan hòa tình yêu

Bác ơi! Bác có hiển linh
Tâm nhang cháu viết gởi vào khói hương
Bên kia thế giới an lành
Bình an nơi phật Bác thành cõi tiên

( Ngày 10/01/2023 .. Cháu Hữu Dũng )