itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Tin từ thành viên / Triển khai xây dựng Nhà máy xử lý nước tại KCN Tân Đức

Triển khai xây dựng Nhà máy xử lý nước tại KCN Tân Đức

Hệ thống xử lý nước tại Nhà máy
xử lý nước KCN Tân Tạo.

Tập đoàn Tân Tạo đang triển khai xây dựng Nhà máy xử lý nước tại Khu công nghiệp Tân Đức (Long An).

Khi hoàn thành, Nhà máy xử lý nước có thể cấp 15.000 m3 / ngày. Giai đoạn 1 của Dự án sẽ là 5.000 m3 / ngày. Dự kiến thời gian thi công là năm tháng.

Bùi Nhung