itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / UBND tỉnh Bến Tre tặng bằng khen cho Quỹ ITA-s

UBND tỉnh Bến Tre tặng bằng khen cho Quỹ ITA-s

Ông Hoàng Lê, Phó Chủ tịch Hội BTBNN

&NTT tỉnh trao bằng khen cho Quỹ ITA-s

Ngày 25/1/2008, UBND tỉnh Bến Tre đã trao tặng bằng khen cho Quỹ ITA-s (Tập đoàn Tân Tạo) vì đã có thành tích ủng hộ về vật chất xây dựng nhà tình thương cho người nghèo của tỉnh.

Năm 2007, thông qua Quỹ ITA-s, Tập đoàn Tân Tạo đã ủng hộ cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo và người tàn tật tỉnh Bến Tre với tổng số tiền 500 triệu đồng xây dựng 50 căn nhà. Đây là một phần nằm trong chủ trương xây dựng hàng ngàn căn nhà tình thương cho người nghèo mà UBND tỉnh đã giao cho các hội, ban, ngành, đoàn thể phát động, trong đó có sự đóng góp rất lớn từ các doanh nghiệp.

Cùng ngày, đại diện Tập đoàn Tân Tạo cũng đã đến tham dự lễ bàn giao nhà tình thương cho một số hộ nghèo thuộc huyện Giồng Trôm và Ba Tri.

Ông Trần Công Ngữ, nguyên P.CT UBND tỉnh,
P.CT Hội Bệnh nhân nghèo và người tàn tật tỉnh Bến Tre
đọc quyết định khen thưởng Quỹ ITA-s Tập đoàn Tân Tạo
Ông Hoàng Lê, P.CT Hội Bệnh nhân nghèo và người tàn tật tỉnh Bến Tre
trao tặng bằng khen cho đại diện Công ty, ông Hà Văn Dũng, P.CT Công đoàn
Trao tặng nhà cho người nghèo ở huyện Giồng Trôm
Trao tặng nhà cho người nghèo thuộc ở huyện Ba Tri

PV