itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2017

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2017

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3/2017

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3/2017

ITA: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ

ITA: Báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết sáu tháng năm 2017.

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2/2017

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2/2017

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1/2017

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1/2017

ITA - Công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 2016

Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA)

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất ngày 31 tháng 12 năm 2016

Tập đoàn Tân Tạo: Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2015

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) công bố báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2015

ITA: Doanh thu Quý 4 tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước

Trong Quý 4, việc tăng giảm các chỉ tiêu đã dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm trước là 15%, trong đó: Doanh thu tăng gấp 2,3 lần; Chi phí tài chính tăng gấp 4,6 lần; Doanh thu hoạt động tài chính tăng 31%; Thu nhập khác tăng 7,8 lần so với năm trước...

ITA: BCTC lợi nhuận quý III tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ITA thu về 175,4 tỷ đồng lãi ròng, tăng hơn 76% so với cùng kỳ. KCN E- City Tân Đức tiếp tục được ITA rót thêm vốn đầu tư. Cụ thể, doanh thu bán hàng quý III đạt 204,57 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp được cải thiện đáng kể từ 15,6% lên 43,7%. Nhờ đó, lãi gộp cao gấp 3,2 lần, đạt 89,39 tỷ đồng.

Các tin đã đưa ngày   Xem