itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Tân Tạo Group: Báo cáo thường niên năm 2012

Phát triển kinh tế nhưng luôn chú trọng đến hoạt động xã hội, nhiều năm qua Tập đoàn Tân Tạo và các công ty thành viên luôn là điểm sáng trong công tác từ thiện, chăm lo người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng bệnh viện, trường học. Từ những hiệu quả trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, năm 2011, ItaGroup đứng thứ hạng 35 trong TOP 200 DN tư nhân đóng thuế thu nhập lớn nhất, thứ 129 trong Bảng xếp hạng TOP 1000 DN.

Tan Tao Group: Báo cáo thường niên 2011

Tập đoàn đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN- DC và dịch vụ Tân Đức đồng bộ cùng với Trường Đại học Tân Tạo khang trang, hiện đại và hệ thống cây xanh, thảm cỏ tạo ấn tượng tốt cho khách hàng đến tham quan tìm hiểu cơ hội đầu tư. Năm 2011 mặc dù nền kinh tế cả nước suy thoái và đối mặt với khó khăn lớn nhất từ trước đến nay, song mục tiêu đặt ra: Giữ vững đà tăng trưởng về lợi nhuận, đảm bảo chia cổ tức và cổ phiếu thưởng là 50%.

Báo cáo kiểm toán hợp nhất của ITACO năm 2010

Hội đồng quản trị công ty Công ty CP Đầu tư và CN Tân Tạo trình bày báo cáo kiểm toán hợp nhất của công ty và các công ty con vào ngày 31/12/2010 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Tan Tao Group: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2010

V

Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/09/2010

Tan Tao Group: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2010

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 của Công ty cổ phần đầu tư & công nghiệp Tân Tạo cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần đầu tư & công nghiệp Tân Tạo và các công ty con (gọi chung là Tập đoàn) và lợi ích của Tập đoàn tại các công ty liên kết và các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

TAN TAO GROUP: Báo cáo tài chính hợp nhất 2009 đã được ERNST & YOUNG kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được E&Y kiểm toán ngày 31 tháng 12 năm 2009

TAN TAO GROUP: Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

TÂN TẠO GROUP công bố báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

TAN TAO GROUP: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2009

ITACO công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2009

ITACO: Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

ITACO công bố thông tin về báo cáo tài chính quý IV năm 2009.

Các tin đã đưa ngày   Xem