itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - tháng 4 năm 2016

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - tháng 4 năm 2016

Điều lệ này của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của công ty, là một Công ty Cổ phần, được thành lập theo luật doan nghiệp.