itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Công văn số 355/CV-ITACO 22 về việc đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM trả lại sự công bằng cho Công ty Tân Tạo

ITA - CBTT Công văn số 355/CV-ITACO 22 về việc đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM trả lại sự công bằng cho Công ty Tân Tạo

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công ngiệp Tân Tạo có công văn số 355/CV-ITACO 22 gửi đến Quý vị Lãnh đạo chủ chốt Nhà nước, Quý vị Bộ trưởng các Ban Ngành liên quan; Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM trả lại sự công bằng cho Công ty Tân Tạo