itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT thay đổi chức danh Phó Tổng Giám Đốc của Bà Phan Thị Hiệp

ITA - CBTT thay đổi chức danh Phó Tổng Giám Đốc của Bà Phan Thị Hiệp

Vào ngày 30 tháng 10 năm 2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản thông báo số 181/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi chức danh Phó Tổng Giám đốc của bà Phan Thị Hiệp từ ngày 30/10/2023.