itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Triển khai thực hiện sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Triển khai thực hiện sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Thực hiện chủ trương chỉ đạo của UBND thành phố, ngày 20/9/2007, tại Khu công nghiệp Tân Tạo, đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện việc xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC đối với các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến dự Hội nghị có hàng trăm doanh nhân đến từ các Công ty Cổ phần Tân Tạo, Công ty PTHT KCN Lê Minh Xuân, Công ty PTHT KCN Vĩnh Lộc và các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp: Tân Tạo, Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc.

Các doanh nhân tại Hội nghị

Đây sẽ là một bước cải thiện cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân APEC dễ dàng đi lại tìm kiếm cơ hội đấu tư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

C.H