itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách

Góc nhìn du khách

Thói hư tật xấu 8X Việt trong mắt người nước ngoài

8X

Trong mắt bạn bè quốc tế, thế hệ 8X là một lớp người năng động, nhiệt tình, bản lĩnh, tự tin, đầy nhiệt huyết đang từng bước hội nhập với thế giới.

Thế còn những cái xấu xí?

Các tin đã đưa ngày   Xem