itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Giới thiệu tổng quan về Tập đoàn Tân Tạo

Giới thiệu tổng quan về Tập đoàn Tân Tạo

Trước những điều kiện thuận lợi từ bên ngoài cùng những lợi thế sẵn có của mình thì chắc chắn năm 2014 ITA sẽ vượt xa kế hoạch kinh doanh mà ĐHCĐ trước đó đặt ra. Các khu công nghiệp của ITA có lợi thế rất tiềm năng về mặt vị trí địa lý và được quy hoạch đồng bộ, bền vững đi kèm với những dịch vụ hỗ trợ toàn diện đảm bảo tạo ra sự hài lòng và giá trị gia tăng cao cho nhà đầu tư.