itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Ủy quyền bà Maya Dangelas công bố thông tin liên quan đến vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế về việc vi phạm phá vỡ hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương

ITA - CBTT Ủy quyền bà Maya Dangelas công bố thông tin liên quan đến vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế về việc vi phạm phá vỡ hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương

Ngày 28/06/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 2806/GUQ-HĐQT-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc CBTT Ủy quyền bà Maya Dangelas công bố thông tin liên quan đến vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế về việc vi phạm phá vỡ hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương