itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông tin cổ tức / ITA GROUP thông báo về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2007

ITA GROUP thông báo về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2007

Đại hội cổ đông năm 2008.

Ngày 17-9-2008, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2007 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về tỷ lệ trả cổ tức năm 2008 như sau:

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

Tên giao dịch: ITACO

Trụ sở chính: Lô 16 Đường 2 – KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân- Tp.HCM

Điện thoại: 08.7505171

Fax: 7508237

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo

Mã chứng khoán: ITA

Loại chứng khoán: (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2008

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2007 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2008

2. Nội dung cụ thể :

a. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ phân bổ quyền: Loai CK (1): 1cp – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 10/10/2008- 24/10/2008

- Địa điểm thực hiện:

- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2008

b. Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

a. - Tỷ lệ thực hiện; 1cp- 15% (tương đương 100 :15 nghĩa là vào ngày chốt danh sách mỗi cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới) số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức sẽ đựơc làm tròn xuống đến hàng đơn vị phần lẻ thập phân sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ bằng mệnh giá.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 50 cổ phiếu, ông A sẽ được phân bổ 50 quyền nhận cổ tức. Theo tỷ lệ thực hiện quyền ông A được nhận (50x15):100 = 7,5 cổ phiếu mới. Nhưng do việc làm tròn xuống nên ông A sẽ được nhận 07 cổ phiếu mới và phần tiền cổ phiếu lẻ là 0,5x 10.000 = 5.000 đồng.

- Ngày trả tiền mua cổ phiếu lẻ: 20/10/2008

- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu trả cổ tức: Ngày 30/10/2008

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tiền cổ phiếu lẻ tại CTCP ĐT& CP Tân Tạo vào các ngày từ 20/10/2008 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

Địa chỉ: Lô 16 Đường 2- Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC
THÁI VĂN MẾN