itaexpress / Tin ITA / Công nghệ Kỹ thuật Số / Tin học / Khóa đào tạo chuyên gia An ninh mạng cao cấp SNRS của Cisco

Khóa đào tạo chuyên gia An ninh mạng cao cấp SNRS của Cisco

Từ ngày 5/5 - 16/5/2008 VDC2 tổ chức khóa học “Triển khai bảo mật mạng trên diện rộng” cho những chuyên gia mạng và những học viên muốn lấy chứng chỉ CCSP của Cisco.

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong việc bảo mật trên hệ điều hành IOS của router và switch Cisco. Học viên được học cách dùng các tính năng bảo mật của hệ điều hành IOS và CatOS của Cisco; cấu hình ba thành phần chính của Firewall Feature set của IOS là Contex-base Access Control (CBAC), Intrusion Prevention và Authentication Proxy; Thực hiện IPSec VPN. Ngoài ra, học viên còn được học cách cấu hình bảo mật qua Cisco Secirity Device Manager.

Đây là chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt, với chi phí là 700 USD/học viên, do VDC hỗ trợ.

Thu Giang