itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Nhân vật chính trường / Ông Hồ Cẩm Đào tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ông Hồ Cẩm Đào tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào

Ngày 22/10, tại phiên toàn thể Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, khóa 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Đào được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng.

Hội nghị cũng bầu ra một Bộ Chính trị mới gồm 25 Ủy viên, trong đó có 9 Ủy viên Ủy ban thường vụ; và một Ban Bí thư Trung ương gồm 6 người.

Tại cuộc họp báo tổ chức ngay sau khi Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc, ông Hồ Cẩm Đào xác nhận ông vừa được bầu lại làm Tổng Bí thư, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Bộ Chính trị của Đảng.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào giới thiệu với các phóng viên 8 Ủy viên còn lại của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị mới cùng dự cuộc họp báo, gồm các ông: Ngô Bang Quốc, Ôn Gia Bảo, Giả Khánh Lâm, Lí Thường Xuân, Tập Cận Bình, Lí Khắc Cường, Hạ Quốc Cường, và Châu Vĩnh Khang.

Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đặc biệt giới thiệu 4 gương mặt mới trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị: Tập Cận Bình 54 tuổi, Lí Khắc Cường 52 tuổi, Hạ Quốc Cường 63 tuổi và Châu Vĩnh Khang 64 tuổi.

Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nói rằng “Tập Cận Bình và Lí Khắc Cường là hai đồng chí còn khá trẻ”, các đồng chí Hạ Quốc Cường và Châu Vĩnh Khang thì báo chí đã quen biết từ trước vì cả hai đều là những Uỷ viên Bộ Chính trị khóa 16.

Ông Tập Cận Bình hiện đang là Bí thư Thành ủy Thượng Hải, còn ông Lí Khắc Cường là Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh. Các ông Hạ Quốc Cường giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương còn ông Châu Vĩnh Khang là Bộ trưởng Công an.

Tại cuộc họp báo, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nói: “Chúng tôi sẽ luôn giương cao ngọn cờ vĩ đại CNXH mang đặc điểm Trung Quốc, theo sự dẫn đường của Lý luận Đặng Tiểu Bình và thuyết Ba đại diện quan trọng, áp dụng một cách triệt để Quan điểm Khoa học về Sự phát triển, và cố gắng mở ra một viễn cảnh rộng lớn hơn cho sự phát triển CNXH mang đặc điểm Trung Quốc”.

Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ cam kết vững chắc đối với sự phát triển - ưu tiên cao nhất của Đảng trong việc quản trị và làm trẻ hóa đất nước, tập trung vào xây dựng và phát triển, đảm bảo sự tiến bộ toàn diện trong việc xây dựng một nền kinh tế thị trường XHCN, nền dân chủ XHCN, nền văn hóa XHCN tiên tiến và một xã hội XHCN hài hòa, phấn đấu cho sự phát triển khoa học vì con người và đảm bảo sự phát triển toàn diện, cân đối, bền vững”.

Về đường lối đối ngoại, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nói: “Chúng tôi sẽ theo đuổi chính sách ngoại giao độc lập vì hòa bình và kiên định đi theo con đường phát triển hòa bình, một chiến lược cởi mở các bên đều thắng.

Chúng tôi sẽ phát triển tình hữu nghị và sự hợp tác với tất cả các nước khác trên cơ sở Năm Nguyên tắc cùng tồn tại Hòa bình và thúc đẩy cho việc xây dựng một thế giới hài hòa vì hòa bình lâu dài và thịnh vượng chung…

Chúng tôi tin tưởng rằng đi theo những nguyên tắc dẫn đường của Đại hội lần thứ 17, những người Cộng sản và nhân dân Trung Quốc sẽ đoàn kết như một, tiến lên phía trước với tinh thần tiên phong và tiếp tục thực hiện cải cách, mở cửa, và hiện đại hóa XHCN”.

Tổng Bí Thư Hồ Cẩm Đào bày tỏ tin tưởng rằng “Nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ tạo ra được một cuộc sống hạnh phúc hơn và dân tộc Trung Hoa nhất định sẽ đóng góp to lớn hơn vào sự nghiệp cao cả vì hòa bình và phát triển của nhân loại”.

Tập Cận Bình, Wang Gang, Wang Lequan, Wang Zhaoguo, Wang Qishan, Hui Liangyu (Hui), Liu Qi, Liu Yunshan, Liu Yandong (nữ), Lí Thường Xuân, Lí Khắc Cường, Li Yuanchao, Ngô Bang Quốc, Wang Yang, Zhang Gaoli, Zhang Dejiang, Châu Vĩnh Khang, Hồ Cẩm Đào, Yu Zhengsheng, Hạ Quốc Cường, Giả Khánh Lâm, Xu Caihou, Guo Boxiong, Ôn Gia Bảo, và Bo Xilai. Ban Bí thư Trung ương gồm 6 thành viên: Tập Cận Bình, Liu Yunshan, Li Yanchao, He Yong, Ling Jihua, và Wang Huning. Đ.P
Theo Xinhua/Chinadaily