itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT CTY CP Đại Học Tân Tạo báo cáo kết quả giao dịch mua 10 triệu cổ phiếu ITA

ITA - CBTT CTY CP Đại Học Tân Tạo báo cáo kết quả giao dịch mua 10 triệu cổ phiếu ITA

Ngày 29/12/2022 Công ty CP Đại Học Tân Tạo có báo cáo số 29/BC-TTUC 22 gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc báo cáo kết quả giao dịch mua 10 triệu cổ phiếu ITA.