itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - TB CTY CP Đại Học Tân Tạo đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu ITA

ITA - TB CTY CP Đại Học Tân Tạo đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu ITA

Ngày 15/12/2022 Công ty CP Đại Học Tân Tạo có thông báo số 1512/TB-TTUC-22 gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc thông báo đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu ITA.