itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT liên quan đến vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế về việc vi phạm phá vỡ hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương

ITA - CBTT liên quan đến vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế về việc vi phạm phá vỡ hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương

Vào ngày 28 tháng 6 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 147/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế về việc vi phạm phá vỡ hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam như sau:

Ngày 22/04/2022 Tòa án Paris đã công nhận phần thắng các chi phí pháp lý cho Dr. Maya Dangelas (a.k.a Đặng Thị Hoàng Yến) Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo – ITACO cùng hai Công ty của bà tại Hoa Kỳ. Tòa án Paris cho phép Dr. Maya Dangelas và hai Công ty của bà tại Hoa Kỳ được phép thực hiện các biện pháp pháp lý trên tài sản của Việt Nam tại nước ngoài để thu hồi phần bồi thường do Trọng tài Quốc tế phán quyết.

Ngày 22/05/2023 Thẩm phán Tòa án Paris đã ban hành lệnh kê biên tài sản số D13578 của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Việt Nam). Lệnh kê biên cho phép Dr. Maya Dangelas và hai Công ty của bà tại Hoa Kỳ bán một tài sản thuộc sở hữu của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Việt Nam) từ năm 2003. Tòa nhà nằm trong khu vực rất giàu có và danh tiếng tại Trung tâm Paris. Hiện nay, tòa nhà được các công ty truyền thông lớn sử dụng là trụ sở chính tại Khu vực kinh doanh Val de Seine.

Quyền sở hữu bất động sản nằm ở Boulogne – Billancourt 92100, 18 Rue Solferino BG n026, với sức chứa 3 ares 36 centiares, cụ thể lô số 6, 27, 5, 28, 7, 29, 8, 30, 9, 31, 14, 15, 19 và 20. Đây là tài sản của Viêt Nam nhưng do Việt Nam không trả tiền bồi thường cho Dr. Maya Dangelas và hai Công ty của bà tại Hoa Kỳ theo phán quyết của Trọng tài Quốc tế nên Tòa án cho phong tỏa để bán đấu giá.

(Đính kèm văn bản số F685 ngày 22/05/2023 do Direction Generale Des Finances Publiques Service De La Publicite Fonciere Vanves 2 tại địa chỉ 58 Boulevard Du Lycee 92175 Vannes Cedex ban hành)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo – ITACO, xin công bố thông tin đến các Cổ đông, các Nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Xem nội dung văn bản số 147/TB-ITACO 23 ngày 28/6/2023 tại đây.