itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / CBTT - Giải trình BCTC năm 2018