itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

ITA - CBTT THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày 29/06/2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 148/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phồ Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin về thay đổi người được Ủy quyền công bố thông tin: miễn nhiệm bà Phan Thị Hiệp và bổ nhiệm bà Maya Dangelas (Đặng Thị Hoàng Yến) được ủy quyền công bố thông tin liên quan đến vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế về việc vi phạm phá vỡ hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.