itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - công văn xin gia hạn BCTC kiểm toán năm 2019 do dịch bệnh viêm phổi cấp Covid 19