itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Công văn Xin gia hạn công bố thông tin BCTC năm 2019